Chơi ú tìm với những bé mèo trong bánh gạo có thể sẽ trở thành trào lưu mới thay thế bánh quy may mắn truyền thống. Felissimo, một hãng hay sản xuất đồ tiêu dùng phục vụ những khách hàng yêu thích mèo, đã tạo ra một loại bánh gạo senbei mà ở trong chứa mô hình mèo được làm thủ công.