Nếu nói về món ăn đường phố các nước ở Việt Nam thì có lẽ là rất nhiều, du nhập vào Việt Nam theo nhiều cách và cũng rất phổ biến, đâu đâu cũng có chỉ là xem ngon hay không thôi Hôm nay mình xin giới thiệu 3 món ăn đường phố mà mình thấy là ngon nhất mà mình biết.

Click để đọc thêm…