Hầu hết mọi người đều công nhận rằng sữa lắc đang dẫn đầu danh sách các thức uống không có cồn giống như sự đẳng cấp mà nó mang lại.