Có rất nhiều loại bánh ngọt wagashi, và hầu hết những chiếc bánh ngọt wagashi mà chúng ta thấy hiện nay có công thức chế biến từ thời Edo (1603-1868), bao gồm cả 4 loại bánh sau đây.