Ẩm thực trong Anime

May 31, 2011 | | Khác

Chúng ta thấy rằng, trong anime, có rất nhiều loại thực phẩm đặc trưng khác nhau của Nhật Bản. Vì vậy, trang này sẽ tập trung vào một số thực phẩm đặc trưng mà tôi nhận thấy rằng được dùng rất nhiều trong những series anime khác nhau.

Click để đọc thêm…