Firefox từ phiên bản 4.0 trở lên đã có tốc độ khởi động rất nhanh, tuy nhiên nếu như người dùng cài các add-on nặng kí như Firebug, FoxLingo.. thì mọi thứ lại quay trở về con số 0 hết, Firefox lại sẽ khởi động chậm bởi những add-on trên.
Nhưng với Firefox Preloader thì vấn đề này được giải quyết khá hiệu quả, Firefox sẽ load trước trong quá trình startup (yên tâm là rất nhanh và không làm máy khởi động chậm đi quá nhiều) để bạn có thể một click là thấy Firefox hiện ra ngay. Chương trình hỗ trợ cả Firefox Portable.

Click để đọc thêm…