Trong game Final Fantasy VIII, Quistis có thể học Blue Magic như Limit Break của cô. Quistis học các Limit Break mới bằng cách sử dụng các vật phẩm (List Items Final Fantasy VIII) nhất định. Limit Break của Quistis càng mạnh nếu Crisis Level càng cao (xem thêm ở bài tấn công riêng lẻ).

Click để đọc thêm