Đây là 33 món đồ ăn nhẹ “cổ điển” của Nhật Bản. Mọi người dân ở Nhật đều biết chúng và nhiều người còn nhớ về quá khứ của chúng. Những món này được xếp hạng theo thứ tự của sự “nổi tiếng” của chúng…