Mỗi kỳ của tạp chí sẽ gồm rất nhiều ảnh vui cười ngộ nghĩnh mà mình sưu tập được. Mình quyết tâm xây dựng topic có lượng ảnh lớn nhất sub-box Funny Picture

Click để đọc thêm…