Như các bạn đã biết, phần lớn các theme dành cho Windows XP tải về thường khá xấu xí hay được trang trí một cách không khoa học, chỉ là thêm ảnh vào một số vị trí, phối màu sai cách làm không nhìn thấy chữ trên các menu, lúc đầu có thể thấy hay mà chấp nhận nhưng rồi khi nhận thấy nhược điểm này, nhược điểm nọ sẽ chán ngay. Phần I này giới thiệu 10 theme cực đẹp cho Windows XP mà theo người viết bài thì còn đẹp hơn cả Windows 7.

Click để đọc thêm…