Malcolm Forbes đã nói, cuộc sống của chúng ta thực ra rất ngắn, nên hãy cố mà sống. Và vì cuộc đời của chúng ta rất ngắn, nên hãy để dành nó để tận hưởng những khoảnh khắc đẹp, quý giá của cuộc sống – để vui cười và tận hưởng cái đẹp…

Click để đọc thêm…