[Wiki] [Character] Green Oak

September 4, 2010 | | Game, Pokemon

Tuổi: 18 (Chapter 9th)
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 22/11
Cung: Sagittarius
Nhóm máu: AB

Click để đọc thêm