[Wiki] [Character] Cyrus

September 4, 2010 | | Game, Pokemon

Tên: Cyrus
Giới tính: Male
Nơi sống: Thành phố Sunyshore ở Sinnoh
Công việc: Ông chủ

Click để đọc thêm