Atlus và Aniplex đã cho đăng tải trailer của Persona 3 the Movie #2: Midsummer Knight’s Dream.

Click để đọc thêm…