Trên trang web chính thức của Nippon Ichi Software về dòng PlayStation thì vào hôm thứ Tư, Vita Game Ōedo Blacksmith đã bắt đầu tung ra video quảng cáo dài đầu tiên. Đoạn Trailer có xuất hiện hình ảnh tương tác với 3 nữ nhân vật chính trong game, khám phá hầm mỏ và cả việc làm rèn.

Click để đọc thêm…