“Tôi muốn những người chơi của mình sau khi rời khỏi trò chơi sẽ cảm thấy họ có đủ năng lực để khiêu chiến với cả thế giới xung quanh và tiếp tục bước đi trong cuộc đời của họ. Persona 5, dựa theo những suy nghĩ như thế, là một trò chơi về sự tự do, về những điều mà những người đó không thể có được khi đang sống trong thế giới thực tại.”

Click để đọc thêm…