Trang web chính thức cho One Piece: Unlimited World R vừa đăng tại một đoạn video của trò chơi này tại địa danh có tên Trans Town vào thứ 6.

Click để đọc thêm…