Respawn Entertainment và Electronic Arts cuối cùng cũng phát hành video live action ngắn, CGI nặng ký của Titanfall bởi visual effect studio Playfight.

Click để đọc thêm…