Nếu hè này quá nóng để đi chơi thì sao bạn không ở nhà và cày cuốc Final Fantasy VIII, một trong những tựa game làm nên huyền thoại Final Fantasy nhỉ? Đặc biệt là nó đã có bản Việt ngữ được dịch trực tiếp từ tiếng Nhật sang, bạn sẽ khám phá ra nhiều thứ hay ho cho dù đã chơi bản tiếng Anh rồi đó!

Click để đọc thêm…