Mở đầu mỗi game, ta thường thấy logo của nhà sản xuất lướt ngang màn hình. Điều này đã được thực hiện bởi nhiều nhà phát triển video lớn như Ubisoft, EA, Bandai Namco, Capcom và một số khác, và lúc này, là studio mới của Hideo Kojima, Kojima Productions đã làm điều tương tự.