Persona Q Shadow of The Labyrinth sẽ lấy các nhân vật trong Persona 3 và Persona 4 cùng Persona của họ làm trung tâm của trò chơi. Tuần vừa qua tạp chí Famitsu đã cho chúng ta biết thêm một số thông tin về trò chơi. Như việc bạn chọn tổ đội như thế nào sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các đoạn hội thoại giữa nhân vật…

Click để đọc thêm…