“Persona 4 là một trò chơi rất vui nhộn, do đó tôi không nghĩ nhà phát hành sẽ tạo ra thêm một phiên bản nào vui nhộn hơn nó nữa, vì vậy tôi đồng ý, có thể phiên bản mới không nhất thiết phải quá u ám, nhưng tôi cho rằng nhìn về mặt tổng thể nó sẽ tối tăm hơn so với bản 4.”

Click để đọc thêm…