Tình huống trong game được diễn ra chỉ sau một số sự kiện của Persona 4 Arena vài ngày, khi cả thị trấn Inaba bị che phủ bởi một màn sương mù màu đỏ. Cùng lúc đó, khoảng thời gian bị biến dạng và con người dần biến mất. Inaba gần như đã trở thành một thế giới ở bên trong TV…

Click để đọc thêm…