Sau hai video trước về nhân vật kì bí Minazuki Sho, Atlus tếp tục tung ra thêm hai đoạn phim xoay quanh Adachi Tohru và nhân vật chính của Persona 4, Narukami Yu.

Click để đọc thêm…