Nếu một ngày kia thức dậy, phát hiện ra mình bỗng hóa thành một nhân vật trong Final Fantasy thì bạn muốn làm gì? Hãy chia sẻ cùng bọn mình nhé!

Click để đọc thêm…