– 1 máy PS3 fw 3.41. Nếu máy của bạn có fw mới hơn ( mới nhất là 3.50 ) thì phải mua thêm downgrade.
– Một thiết bị USB hack, có rất nhiều chủng loại, nhưng theo mình tốt nhất là Ps3Break do hoạt động tin cậy, update được fw, chơi game không cần đĩa mồi, chơi được onl, và update rất thường xuyên. ( trang chủ: Ps3Break.com )….

Click để đọc thêm…