Series này chỉ bao gồm các monster như: Sin Blue-Eyes White Dragon, Sin Red-Eyes Black Dragon, Sin Stardust Dragon, Sin Cyber End Dragon, và Sin Rainbow Dragon, đc chỉnh sửa lại theo nguyên bản gốc, đc sử dụng bởi Paradox (nhân vật hình như xuất hiện ở phần cuối, đã đánh cắp các lá chủ lực đẻ tạo thành Sin – monster khi summon sẽ phá hủy TG)

Click để đọc thêm…