Legion được dựa trên câu chuyện được viết trong Văn học tín đồ cơ đốc giáo.theo như văn bản thì Chúa Jesus nói đã từng cứu chữa cho một người đàn ông mang cái tên Legion tại khu vực Caesaria Maritima ở Cận Đông,người này bị sở hữu bởi rất nhiều con quỷ và đang tự hành hạ thân xác của mình.

Click để đọc thêm…