Là một vị tướng quân trong chiến tranh tranh Genpei cuối thời Heian, đầu thời Kamakura. Khả năng kiếm thuật khéo léo nhưng không kém phần tàn bạo của ông vẫn được người dân Nhật Bản ca ngợi đến ngày nay…

Click để đọc thêm…