Hariti trong Phật giáo tại Ấn Độ thì Hariti nguyên gốc vốn là một nữ yêu tinh chuyên bắt con cái của người khác về để lấy thịt nuôi con của mình. Như Lai Phật Tổ đã giấu một đứa con của bà ta trong bát cơm của mình, bà đã vô cùng hoảng sợ, thấy vậy Phật Tổ đã nói rằng nỗi đau bà chịu đựng còn nhẹ hơn nỗi đau mất con của bao người mẹ khác có con bị bắt cóc. Nhận ra lỗi lầm của mình, bà đã…

Click để đọc thêm…