Persona 3: Birth of Spring đã truyền tải khá tốt nội dung của trò chơi. Nếu bạn là một fan của Persona 3, thì nhất định phải xem qua nó. Chắc chắn bạn sẽ có được một trải nghiệm tuyệt vời.

Click để đọc thêm…