Persona + Devil May Cry = …. Bằng cái gì thì để từ từ hãy nói. Nói ra ngay mất hứng (đơn giản là cũng do không tìm ra đáp án). Và mình viết cái fic này sau khi chơi xong Persona 3 Portable và Devil May Cry 4. Mà sau này cũng có thể có thêm, biết đâu lại đưa Gundam vào… =))

Click để đọc thêm…