Trong loạt game nhập vai hư cấu Dungeons & Dragon, Alignment là một dạng khái niệm phân loại nguyên tắc xử thế (Law/Chaos) và lương tâm (Good/Evil) của con người. Bạn thuộc alignment nào, tốt hay xấu, hay không tốt cũng chả xấu? Hãy cùng kiểm tra nhé.

Click để đọc thêm…