Nỗi lòng bác Doãn về việc cấm Game Online là đây… Có những điều vô lý, nhưng cũng có những điều không hề vô lý chút nào!

Nếu bạn muốn Game Online sống sót ở VN. Hãy hành động ngay hôm nay!!!

Click để đọc thêm…