Bản đặc biệt của dòng game bắn súng kinh dị của EA bao gồm bản sao chép nhật ký của tiến sĩ Isaac, OST, một vài nội dung download, một tảng đá thạch đã được cung cấp để có thể đặt hàng ngay bây giờ.

Click để đọc thêm