Kì này trailer hé lộ một nhân vật rất rất ……. đặc biệt ……. như vậy ngoài Yu – Chie – Yukiko – Yosuke – Teddy . chúng ta đã xác định được thêm một thành viên nữa của Investigation Team sẽ xuất hiện trong P4A.

Click để đọc thêm