Sony sẽ công bố một PS3 độc quyền của mình vào tháng sắp tới.Các thông báo sẽ đến trong một sự kiện được tổ chức cho các phương tiện truyền thông vào 12 tháng 12. Các tiết lộ được lên kế hoặc trước một ngày sau Spike TV 2010 Video Game Awards tại Los Angeles, Califonia.

Click để đọc thêm…