Tin ngắn thôi, như vậy là theo Index/Atlus thì P4A đã được lên lịch cho mùa thu tới đây. Và kèm theo đó là một trailer mới, với một vài sample BGM từ thánh Meguro.

Click để đọc thêm