Show này do bên IGN tổ chức và người gửi chỉ việc gửi các bản thiết kế về Wii 2 cho họ xem. Đây chưa phải là mẫu chính thức nhưng đã có rất nhiều người đã gửi bản thiết kế ý tưởng của riêng họ về cho IGN.

Click để đọc thêm