Trong khi dọn dẹp văn phòng của bà, giáo sư khảo cổ tại một trường đại học, Kate đã tìm thấy bằng chứng để nghi ngờ cái chết của bà không đơn giản chỉ là một tai nạn…

Click để đọc thêm…