Trong game bạn tiến hành trợ giúp Tiến sĩ Love mai mối khách hàng của mình để thúc đẩy sự tự tin của họ và trau dồi kỹ năng khác nhằm tăng thêm tình cảm của các đôi lứa trong việc tìm ra bạn đời hoàn hảo của họ trong trò chơi quản lý thời gian thú vị này…

Click để đọc thêm…