Tìm kiếm qua 7 vùng lãnh thổ và hơn 30 cấp độ trong game cực kỳ gây nghiện thể loại đấu bài kết hợp dàn trận chiến lược với thời gian thực. Tham gia vào game bạn thu thập tài nguyên quý giá nhằm kiểm soát các chiến trường với mục tiêu chiếm lấy lâu đài đối thủ…

Click để đọc thêm…