Mọi chủng tộc đều có thể chọn cho mình một ngành nghề cấp 1 phù hợp với sở thích của mình mà không có điều kiện nào đi kèm. Sau khi học xong một số chiêu của ngành nghề đó, nhân vật trên có thể tham gia vào nhánh nghề thứ hai với điều kiện phải đáp ứng đủ những thứ mà nghề đó cần.

Click để đọc thêm