Bạn đang sở hữu một chiếc PS3 và muốn chơi game trên mạng bằng ổ cứng trong / ngoài ?
Tất cả hướng dẫn và download game có thể tìm ở đây.

Click để đọc thêm…