Với khoảng 20 nhân vật trong tổng số, Final Fantasy XIII là phần thứ hai có số nhân vật thấp thứ nhì trong toàn series. Bản Final Fantasy II có 20 nhân vật trong phiên bản PSP (nhưng chỉ có 19 trong phiên bản gốc Famicom). Còn bản có số nhân vật thấp nhất là Final Fantasy III, với 17 nhân vật.

Click để đọc thêm