Idea Factory International thông báo hôm thứ 6 rằng họ sẽ phát hành Hyperdevotion Noire: Goddess Black Heart dành cho PC theo Steam vào ngày 18 tháng 4.