Nếu bạn muốn tìm một Tanker có khả năng combat tốt, tank khỏe , và vẫn có thể trở thành carrier được . Zephyr chính là sự lựa chọn sáng suốt , cùng xem guide của hero này :

Click vào để đọc thêm…