Ai cũng biết MageBane là một HardCarrier khá cổ và thông dụng , nhưng không phải ai cũng có thể chơi hiệu quả được Hero này . Cùng xem Guide của hero này nhé  …


Click để đọc thêm…