Bạn nhanh tay, nhanh mắt? Bạn đang buồn chán với thời gian rảnh rỗi sau kì thi? Hãy cùng tham gia game Ô chữ  Harvest Moon!

Click để đọc thêm…