Seri Harvest Moon – cày cuốc và tán gái là seri yêu thích của những game thủ ưa sự cần mẫn trong cả thập kỉ qua, thế nhưng không một ai có thể thích thú khi trồng đi trồng lại, gặt đi gặt lại cùng một loại nông sản như nhau trong suốt 10 năm cả, chúng ta cần một cái gì đó mới.

Click để đọc thêm…